Historia

Lilla Frescati bildades 1918 och är en av Stockholms äldsta koloniföreningar. Från början låg lotterna mellan Nobelstiftelsen och Naturhistoriska riksmuseet, dvs. där Universitetets T-banenedgång ligger i dag. Området gränsade till Experimentalfältet.

Anna Lindhagen, en av kolonirörelsens pionjärer, tillhörde de första kolonisterna i Frescati. Hon deltog aktivt i planeringen. Lilla Frescati skulle bli något speciellt. År 1928 kunde man läsa följande i tidskriften Koloniträdgårdar i Stockholm:
”Frescatis koloniträdgårdar äro förpliktade att blomma skönare och rikare än andra, allt för omgivningarnas skönhets skull, och de synes också göra det, med höga nickande tulpaner, doftande kaprifolium och färgstrålande cornutavioler, som fägna en förbipasserandes öga.”

Under årens lopp har föreningen genomgått flera förändringar. I slutet av 1930-talet skulle den till och med läggas ned eftersom marken skulle användas till annat. Men därav blev intet och föreningen levde vidare. Någon gång under 1930-talet flyttades koloniområdet till västra sidan av Roslagsvägen. Lotterna låg till en början på båda sidor om Roslagsbanan men sedan 1950-talet huvudsakligen öster om järnvägen.